Kontaktné údaje

Iveta Tarabusová - RICO-BABY
Pod Kopánky 486/66
911 05 Zamarovce
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 948 562 035

Servis kočíkov a autosedačiek: +421 907 116 057

E-mail: ricobaby@ricobaby.sk

Kamenná prevádzka
Generála Svobodu 1 (OC Južanka)
911 08 Trenčín
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Iveta Tarabusová

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok: 9:30 – 18:00
sobota: 9:00 – 12:00
nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Iveta Tarabusová - RICO-BABY
Sídlo spoločnosti: Pod Kopánky 486/66, 911 05 Zamarovce

IČO: 30029155
IČ DPH: SK1020310214 (platiteľ DPH)

Podnikateľ je zapísaný dňa 01.02.1988 v živnostenskom registri, vedenom Okresným úradom Trenčín, pod číslom 309-6775.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK1102000000002547914657
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Číslo účtu: 2547914657 / 0200

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Slovensko

Telefón: +421 32 640 01 09
E-mail: tn@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj